Facebook skandalen med Cambrigde Analytica

Cambridge Analytica startades 2013 av det brittiska bolaget Strategic och fanns representerat i London, New York och Washington DC. Bolaget var en politisk konsultfirma som framförallt ägnade sig åt avancerade dataanalyser kopplade till strategisk kommunikation i samband med politiska valkampanjer. Under 2018 uppdagades att Cambridge Analytica bidragit till att påverka utgången vid en rad politiska valkampanjer och skandalen var ett faktum. Med anledning av detta lade bolaget samma år ned all verksamhet.

Inblandade i 44 amerikanska val och Brexit

Bolagets VD Alexander Nix har bekräftat att Cambridge Analytica var involverade i 44 amerikanska valkampanjer under 2014. År 2015 utförde bolaget analyser i samband med Ted Cruz presidentvalskampanj och år 2016 arbetade bolaget på uppdrag av Donalds Trumps valkampanj, samtidigt som bolaget hade uppdrag kopplade till Brexitkampanjen. De analyser Cambridge Analytica utförde var kontroversiella och resulterade i brottsmålsutredningar i både USA och Storbritannien som fortfarande pågår.

Under 2018 släpptes också en videofilm där Alexander Nix inför dold kamera avslöjade att bolaget varit inblandade i omkring 200 valkampanjer i en rad länder och att de bland annat lurat politiker in i komprometterande situationer. Bland länderna fanns bland andra Mexico, Malaysia, Kenya, Indien och Brasilien. Videofilmen ledde till att Cambridge Analytica avskedade Alexander Nix och i samband med detta gavs Högsta Domstolen i Storbritannien tillstånd att undersöka bolagets servrar.

Kontroversiella personlighetstester

Mycket av det som kom att skapa kontroversen hade sin utgångspunkt i personlighetstestet “This is your digital life” som den brittiske forskaren Aleksandr Kogan skapade 2014. Testet var en applikation för Facebook med syfte att få tillgång till drygt 50 miljoner användares data. Bara 270 000 personer aktiverade Kogans applikation, men när han vidarebefordrade datan innehållande bland annat användares persondata och kontakter på Facebook till Cambridge Analytica bröt han mot plattformens regelverk.

Senare meddelade Facebook att även om bara 270 000 personer genomförde testet var det totala antalet berörda användare är långt många fler – omkring 87 miljoner. Enligt visselblåsaren Christopher Wylie använde Cambridge Analytica informationen för att skapa avancerade profiler av Facebook-användare för att sedan skicka riktad kampanjinformation till Donald Trumps fördel i samband med det amerikanska presidentvalet 2016. Detta har dementerats av Cambridge Analytica som menar att de raderade informationen redan 2015.

Hur väljare manipulerades

Enligt Christopher Wylie utgick man från vilka personer som hade störst benägenhet att bli konspiratoriska eller paranoida för att sedan bjuda in dessa till grupper på Facebook där man med hjälp av bolagets algoritmer nästan helt kunde ta över deras nyhetsflöden. På så sätt var det möjligt att skapa en alternativ sanning där medlemmarna i gruppen bekräftade varandras åsikter och inte längre fick del av en nyanserad nyhetsrapportering.

I grupperna kunde medlemmarna prata om kontroversiella tankar utan att någon kallade dem galna. En sanning som skapats artificiellt av ett team i London kom plötsligt att utgöra sanningen för stora grupper människor. Med tiden kom grupperna att själva arrangera events och sprida sina idéer, varigenom idéerna fick så stor spridning i sociala medier att de avgjorde presidentvalet i USA 2016 där Donald Trump slutligen valdes till president.

Hotet mot demokratin

Media var till stor del ovetande om vad som hände i slutna grupper på Facebook och såg i hög utsträckning Trumps försök att bli president som dömt att misslyckas. Detta gjorde att vissa delar aldrig kunde granskas kritiskt. Tidigare har valkampanjer bestått av politiker som hållit tal, om media som granskat och om en högljudd opposition, men med Cambridge Analytica ritades kartan om och många menar att detta utgör ett stort hot mot demokratin.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *