Maj 2018: Irland lättar på abortlagstiftningen

Irland har traditionellt setts som ett av de mest konservativt katolska länderna i västra Europa. På grund av detta har även abortlagstiftningen varit särskilt restriktiv. Den 26 maj 2018 hölls en folkomröstning huruvida dessa regler skulle lättas. Resultatet blev ett rungande ja. Denna åsikt genomsyrade hela det irländska samhället, unga som gamla, män som kvinnor, stadsbor som landsbor – uppfattningen att lagstiftningen behövde uppdateras var hos majoriteten av befolkningen en självklarhet.

Abort i Irland

År 1861 totalförbjöds abort i Irland. Vad folkomröstningen 2018 handlade om var huruvida det så kallade åttonde tillägget (“eighth amendment”) skulle tas bort från den irländska konstitutionen. Det åttonde tillägget tillkom efter en folkomröstning 1983, vid vilken totalförbudet togs bort men abort ändå ansågs som illegalt i princip oavsett omständigheter. Sedan dess har reglerna ändrats lite då och då. 1992 hölls ytterligare en folkomröstning vilken resulterade i de trettonde och fjortonde tilläggen.

Det trettonde tillägget tillät kvinnor att resa till och från Irland för att göra abort, medan det fjortonde tillät att information om abortkliniker utomlands gavs ut. 2013 ändrades regelverket återigen, då abort legaliserades under förutsättning att läkaren bedömde att moderns liv var i akut fara på grund av förlossningskomplikationer eller självmord. En kvinna som genomgick en abort utan att dessa kriterier var uppfyllda riskerade upp till 14 års fängelse.

Varför nu?

Det finns flera anledningar till att folkomröstningen hölls just 2018 och att resultatet blev som det blev. En av dem är att EU redan 2010 ansåg att oklarheten kring de irländska abortlagarna stred mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. En annan är att den katolska kyrkan gradvis har fått allt mindre makt i det irländska samhället, inte minst på grund av skandaler beträffande sexuella övergrepp, vilket 2015 påvisades i en folkomröstning där samkönade äktenskap tilläts.

Vidare har den tidigare infekterade debatten kring abort blivit mer enhällig sedan flertalet fall med olycklig utgång uppmärksammats. Ett av de fallen skedde 2012, då en kvinna i Galway dog på grund av blodförgiftning vid nekad abort. 2016 beviljades en kvinna statlig ersättning för den traumatiska upplevelse hon tvingats genomgå i och med resan utomlands för att göra abort med ett skadat foster. Denna typ av ersättning var då den första i sitt slag.

Politikers inflytande och slutlig ändring

Irlands premiärminister, Leo Varadkar, visade sitt stöd för kampanjen för aborträtt genom att uttala sig om den rådande situationen som “osäker, oreglerad och olaglig”. Två av de största politiska partierna, Fine Gael och Fianna Faél, valde inför folkomröstningen att inte ta offentlig ställning. Två andra, Labour och Sinn Féin, valde däremot att i likhet med premiärministern stötta kampanjen för avkriminalisering. Fram till valdagen var opinionsundersökningarna ganska intetsägande utan klar majoritet åt något håll.

Resultatet var dock som sagt en jordskredsseger för den accepterande sidan. Bland de unga var ja-rösterna övervägande, medan antalet nej-röster ökade i takt med ökad ålder. I december 2018 röstades den nya lagstiftningen igenom i det irländska parlamentet. Regeländringen innebär bland annat att avbruten graviditet är fritt tillåten upp till den tolfte veckan, samt efter den tidpunkten om modern löper hög risk att skadas allvarligt eller dö i samband med förlossningen.

Nordirland inte med på tåget

Förändringen i den irländska lagstiftningen gäller dock bara Republiken Irland, det vill säga den södra delen av den irländska ön. I Nordirland, vilket geografiskt gränsar till Irland men tillhör Storbritannien, är abort strikt förbjudet. Kvinnor som genomgår abort riskerar där fortfarande fängelsestraff. Detta samtidigt som det i många fall är tillåtet i övriga delar av Storbritannien, det vill säga England, Wales och Skottland. Nordirlands abortlagstiftning är därmed en av de striktaste i EU.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *