Storbritannien förhandlar om Brexit

Under 2016 hände det som ingen någonsin trodde skulle hända – Brexit röstades igenom av britterna och för första gången någonsin skulle ett land kliva ur den Europeiska unionen. Efter flera månaders kampanjande gick britterna till omröstningslokalerna den 23 juni där Brexit-sidan vann en majoritet. Efter detta besked avgick David Cameron som premiärminister, då han var för ett enat Europa där Storbritannien skulle vara kvar i EU.

Theresa May tar över

Efter att David Cameron avgått skapade Theresa May den 13 juli en ny regering och tillträdde som Storbritanniens nya premiärminister. May, med sin konservativa regering, inledde förhandlingar och förberedde ett utträdesavtal. Då det inte är någon som har begärt utträde ur den Europeiska unionen tidigare var detta en mycket okänd process. Ingen visste hur EU eller Storbritannien ska agera, vilket har lett till en hel del problem.

Det Mays regering försökt att göra under den gångna tiden är att få fram ett frihandelsavtal för Storbritannien, vilket har lett till hårda förhandlingar. Hon var fast besluten att genomföra Brexit, då detta beslut hade fattats av det brittiska folket och hon tänkte dock aldrig lämna unionen utan ett avtal som både var godkänt av EU och det brittiska parlamentet. Det fick hon dock inte och därför avgick hon som det konservativa partiets ledare.

Vilka problem får detta för ekonomin?

Då EU har inneburit mycket för den brittiska ekonomin genom tiderna har flera ekonomer och ledande företag ansett att Brexit kan vara ett av de grövsta misstagen som kan göras. Om Storbritannien genomför utträdet ur EU kommer dessa företag bli lidande eftersom tullarna mot landet kommer höjas. Detta kommer i sin tur innebära att fler företag väljer att fortsätta sin verksamhet någon annanstans, vilket kommer vara bedrövligt för den brittiska ekonomin.

Ett utträde kommer även leda till mindre investeringar från utländska aktörer. Detta har både den brittiska handelsministern kommit fram till och regeringen som även vill verka för ett utträde. Om Storbritannien skulle lyckas med ett utträde kräver också flera länder ett skadestånd för att de bryter unionen, då den gemensamma Europeiska ekonomin kommer drabbas. Olika summor har diskuterats, men detta kommer inte bli av så länge ett avtal blir klubbat.

Förhandlingarna

Efter att Storbritannien hade begärt utträde påbörjades flera förhandlingar mellan dem och EU. Dessa förhandlingar skulle komma att bli avgörande för om utträde skulle genomföras eller inte, då de ekonomiska konsekvenserna skulle bli allvarliga. Förhandlingar gick fram och tillbaka och det lades ned mycket tid på om gränsen till Irland skulle ha gränskontroller eller inte. I det brittiska parlamentet har flera hårda debatter om utträdet ägt rum.

Anledningen till detta är för att Theresa May har haft flera chanser på sig att få igenom det avtal som hon och EU har kommit överens om, vilket har lett till misstro mot May och hennes regering. Under förhandlingarnas gång har även majoriteten av befolkningen ändrat uppfattning om EU. Många före detta EU-kritiska röster inom den konservativa delen i regeringen har insett allvaret och därav bytt sida.

Vad händer om Storbritannien lämnar EU?

Skulle Storbritannien lämna EU skulle det bli förödande för landets ekonomi och även EU:s, då Storbritannien är en viktig del av unionen, särskilt när det gäller den ekonomiska biten. Detta kan även leda till att EU:s förhandlingsställning med andra stormakter minskar, då ett ledande land har lämnat. Kina och USA är de andra stormakterna i världen och EU har alltid kunnat stå emot dessa två, men om unionen blir svagare ökar de andras makt.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *