Toys R Us går i konkurs

Strax efter jul 2018 delade den forna leksaksjätten Toys R Us med sig av informationen att konkurs var ett faktum för Top-Toy, moderbolaget i koncernen. För många svenska småbarnsföräldrar, mor- och farföräldrar kom detta som en chock, särskilt eftersom presentkort på butiken i fråga ända fram till jul såldes som vanligt. Tillkännagivandet av konkurs gjorde naturligtvis att samtliga presentkort plötsligt makulerades och uppgivna kunder stod nu istället med en helt värdelös bit papper.

Den historiska jätten Toys R Us

Toys R Us grundades i USA under 1940-talet och bytte till sin nutida inriktning på leksaksförsäljning under det efterföljande årtiondet. Bolaget har varit en enorm spelare på såväl den amerikanska marknaden som i Europa och Storbritannien. I och med sin storlek har bolaget åtnjutit konkurrensfördelar och kunnat pressa priser på ett sätt som motverkat uppkomsten av konkurrenter. Fram till för några år sedan var detta en mycket framgångsrik strategi, men plötsligt vände vinden.

Sedan internets inträde har konsumenter i allt större omfattning valt bort traditionella varuhus till förmån för internethandel. I grund och botten har alltså konkurrensstrukturen förändrats väsentligt. Dessutom har barns lekvanor förändrats genom åren och efterfrågan på konventionella, fysiska leksaker har stadigt sjunkit. Tillsammans har dessa faktorer påverkat Toys R Us, som varit långsamma på bollen vad gäller digital handel. Detta har uppenbart fått kännbara konsekvenser för bolaget och dess kunder.

Internationella signaler

Toys R Us var i Sverige, resten av Norden och Tyskland en del av koncernen Top-Toy med huvudkontor i Köpenhamn. Top-Toy ansökte inte om konkurs förrän i slutet av 2018, men blinkande röda signaler att det var åt det hållet det barkade kan i efterhand anses ha varit tydliga. I slutet av 2017 ansökte dess brittiska motsvarighet om konkurs och bolaget övertogs av konkursförvaltare under första kvartalet 2018.

Strax därefter gjordes uttalandet att dess amerikanska butiker skulle stänga i juni 2018. De australiska butikerna gick samma öde till mötes i maj. Bolaget fortsätter dock att använda sig av immateriella värdet i märket Toys R Us genom det nystartade bolaget Tru Kids, vilket sedan början av 2019 äger rättigheterna till varumärket. Det nya bolaget har till viss del samma ledning som det tidigare och tanken är att försöka återuppliva sin forna storhet.

Påverkan i Sverige

Top-Toy ägde och förvaltade 72 Toys R Us-butiker och 226 BR-butiker i Sverige innan konkursen, men uppvisade ett negativt rörelseresultat på dryga 200 miljoner kronor i sin senaste årsredovisning. Det totala underskottet uppgick till hela 2,8 miljarder kronor. I Sverige stängde 28 butiker i samband med den ekonomiska omstruktureringen och 450 heltidsanställda påverkades. En majoritet av dessa var i butiksledet snarare än i strategiska och administrativa roller.

Branschen i sin helhet är ganska utsatt på grund av köpstrukturen som internethandel medfört. Magnus Berthling, ordförande i Toys R Us- och BR-konkurrenten Lekia, menar att prisstrategin generellt i branschen är alldeles för kortsiktig. I juni 2018 gjorde Top-Toys VD Per Sigvardsson ett uttalande i vilket det framgick att bolaget började få ordning på e-handeln, men en rapporterat dålig julförsäljning blev den slutliga spiken i kistan för Top-Toys.

Slutet på en era?

Leksaksförsäljning är inte vad det en gång var. Uppkomsten av digitala aktörer och stora icke-specialiserade kedjor har slagit hårt på leksaksdetaljisterna. Den amerikanska verksamheten gör ett nytt försök genom att utnyttja den kunskap om och tilltro till varumärket som finns bland konsumenter, men frågan är hur långt det räcker. Vad som är mer säkert är att de barn som väntade på en hård julklapp troligtvis kommer att få en mjuk i år.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *